• ENGENG
 • Mediji

  Milena Lazarević za Večernje novosti

  Vecernje novostiRepublika kroji pare na lokalu
  Nijedna institucija neće smeti da povećava osnovicu plata predviđenu budžetom Srbije. Osnovica za obračun plata koja bude predviđena budžetom Srbije biće gornja granica za sve zaposlene u javnom sektoru. Pokrajinske i lokalne kase moći će svojim službenicima da obračunavaju samo manje zarade. Trenutno je osnovica za obračun 17.101 dinar, a ide se na to da bude oko 22.000 dinara, koliko iznosi „minimalac“. To sve predviđa Nacrt zakona o platama u javnom sektoru, koji je početak reforme primanja. „Biće svakako i gubitnika i dobitnika. Sada se ne zna ko su oni, i mislim da će Ministarstvo nastojati da tu diskusiju odgodi što više, jer su i sami svesni da od tog trenutka kreću da se organizuju ozbiljniji otpori iz onih delova javne uprave koji su u gubitku ,“ objašnjava Milena Lazarević, viša programska menadžerka u Centru za evropske politike. Detaljnije: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html

  Istraživačice CEP-a za Danas

  DanasEvropa protiv izbeglica
  Azil je osnovno ljudsko pravo, a njegovo dodeljivanje je međunarodna obaveza država. One ne mogu da ga uskrate zbog, recimo, velikog broja ljudi koji žele da to pravo ostvare. Kamen temeljac prava izbeglica je Konvencija o statusu izbeglica iz 1951. godine. Kada se govori o pravnom okviru za traženje azila u EU, kao i u Srbiji, (s obzirom da je i ovde, zbog pristupanja Evropskoj uniji, preuzet dobar deo pravnih mera), većina problema proističe iz činjenice da ne postoji zajednički evropski sistem azila. Za razliku od pravila koja se tiču kretanja robe ili radne snage, norme iz glavnih evropskih dokumenata o pravu na azil nikada nisu bile potpuno primenjene.&
  Detaljnije na: http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/evropa_protiv_izbeglica.26.html?news_id=309766

  Milena Lazarević za Vreme

  VremeDobra vladavina za dobro članstvo
  Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEP, za „Vreme“: Good governance – koncept nastao u kontekstu razvojne pomoći i rada međunarodnih razvojnih institucija, a do danas već ušao u svakodnevnu upotrebu u diskursu donatora, stručnjaka, pa i medija. Iako ga Svetska banka i Ujedinjene nacije poprilično određuju, dajući mu neke neophodne karakteristike, praćen je i kritikom da je neuhvatljiv, neodređen i da omogućava različite doživljaje i značenja, u zavisnosti od potreba onog ko ga koristi.

  1 4 5 6
  Nazad na vrh