Mediji

Nebojša Lazarević za N1

N1Potrošač može da ostvari prava bez računa i garancije
U vreme pojačanih prazničnih kupovina važno je ukazati na prava potrošača i praktične načine na koji ona mogu da se ostvare. Trenutno postoji oko 25 organizacija za zaštitu potrošača. Nebojša Lazarević, član Pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa EU, objašnjava osnovna prava koja potrošači uživaju: „U prvih šest meseci potrošač ima pravo na popravku robe, zamenu robe, raskid ugovora i povraćaj novca, ili, ukoliko je u pitanju neki neznatan problem, na umanjenje cene.“ Više od 50 odsto pritužbi tržišnoj i drugim inspekcijama vezan je za garanciju. Lazarević naglašava: „Prava ostvarujete bez obzira da li je uz robu došao garantni list, njime samo dobijate veće mogućnosti.“
Detaljnije na: http://rs.n1info.com/a122302/Biznis/Potrosac-moze-da-ostvari-prava-bez-racuna-i-garancije.html

Nebojša Lazarević za magazin „Biznis&Finansije“

bif

„Za privredu Srbije značajna su i poglavlja o zaštiti potrošača, slobodnom kretanju robe i poslovnog nastanjivanja“
Poglavlja od značaja za privredu Srbije, a i sve njene građane kao potrošače, jesu svakako Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, Poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga. Nebojša Lazarević, direktor CEP i član Užeg pregovaračkog tima Srbije zadužen za koordinaciju pregovora u pregovaračkim poglavljima 1, 3 i 28, objašnjava značaj potrošačke politike. „Puna primena potrošačke politike svakako je od koristi i za privredu, a i za građane kao potrošače. Ovde ne mislim samo na prenošenje prava EU već i ojačavanje potrošačkih organizacija kao najvažnijih aktera.“
Detaljnije na: http://bif.rs/2015/12/za-privredu-srbije-znacajna-su-i-poglavlja/

Danas o studiji CEP-a

Danas logo1 620x400Reformisati javnu politiku iz temelja
Ukoliko Srbija želi da pridruživanju Evropskoj uniji pristupi kao procesu u kojem će se izgraditi u sposobnu i kredibilnu državu članicu, a ne prosto kao projektu dostizanja statusa članice, moraće da iz temelja reformiše svoj sistem kreiranja javne politike, navodi se u studiji „Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU – kako do rezultata za Srbiju“, koju je izradio Centar za evropske politike (CEP) uz podršku Vlade Nemačke preko Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).
Istraživanje pokazuje da je faza formulacije politika najmanje razvijena od svih faza ciklusa politike u Srbiji, što stvara negativne posledice i po ostale faze ciklusa. Kako ističu autorke studije Milena Lazarević, Sena Marić i Amanda Orza iz CEP-a, istovremeno postoji preteran naglasak na fazu izrade nacrta zakona bez dovoljne prethodne analize i procene uticaja.

Detaljnije na: http://www.danas.rs/danasrs/politika/reformisati_javnu_politiku_iz_temelja.56.html?news_id=277932#sthash.bUFVANey.dpuf

Nebojša Lazarević za N1

Referendum o ulasku u EU neizbežan
Samo dva dana pošto je Srbija otvorila prva poglavlja u procesu pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji pojavila se inicijativa o raspisivanju referenduma po tom pitanju. Nebojša Lazarević iz Centra za evropske politike kaže da je referendum o EU neizbežan. Sve države centralne i istočne Evrope održale su referendume o pristupanju Evropskoj uniji, a rezultati su nedvosmisleno pokazali da su građani za članstvo u EU. Jedino su građani Islanda i Norveške sprečili članstvo, ali oni nisu pravi primeri za nas“, kaže Lazarević.“ On smatra da će se referendum održati i u Srbiji i to istovremeno kada i referendum o izmeni Ustava.
Detaljnije na: http://rs.n1info.com/a118618/Vesti/Referendum-o-ulasku-u-EU-neizbezan.html

CEP saopštenje za BETA

BETASaradnja civilnog društva i države uslov za reformu javne uprave
Na nedavno održanom Zajedničkom konsultativnom odboru Komiteta regiona EU i lokalnih i regionalnih vlasti u RS u Briselu, zaključeno je da je Srbiji neophodna racionalna, profesionalna, transparentna i depolitizovana javna administracija. U godišnjem izveštaju Evropske komisije takođe je veliki akcenat stavljen na postizanje zacrtanih reformskih ciljeva, a posebno su izražena očekivanja u pravcu reforme javne uprave. Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEP-a, istakla je značaj saradnje države sa civilnim društvom u cilju unapređenja kvaliteta javne politike.
Detaljnije na: http://beta.rs/oms/oms-drustvo/20187-saradnja-civilnog-drustva-i-drzave-uslov-za-reformu-javne-uprave

Istraživačice CEP-a za Danas

DanasDablinski sistem je najveći krivac
I pored svih pokušaja, EU i dalje ne uspeva da nađe zadovoljavajuća rešenja za sve veći priliv izbeglica. Dokaz je i akcioni plan od 17 tačaka nakon nedavnog sastanka u Briselu lidera Albanije, Austrije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Nemačke, Grčke, Mađarske, Rumunije, Srbije i Slovenije.  Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker izjavljuje da je plan sklop „pragmatičnih i operativnih mera koje sprečavaju da ljudi budu prepušteni sami sebi na kiši i hladnom“. Nažalost, pomenute mere teško da mogu imati dejstvo kakvo im gospodin Junker pripisuje.
I: http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/__dablinski_sistem_je_najveci_krivac.14.html?news_id=312077
II: http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/zaboravljena_evropska_direktiva_.14.html?news_id=312135

Nebojša Lazarević za „Biznis&Finansije“

bifBorba protiv kartela značajna za članstvo u EU
Komisija za zaštitu konkurencije 30. novembra izvršila je nenajavljene uviđaje u prostorijama kompanija Philip Morris Services i British American Tobacco South East Europe, zbog osnovane pretpostavke da su učinili povredu konkurencije. „Nenajavljeni uviđaj predstavlja izuzetno složen istražni postupak, koji se primenjuje prevashodno u slučajevima ispitivanja kartelskih sporazuma. Njegovo uspešno sprovođenje svedoči o kontinuiranom rastu kapaciteta Komisije, koji je preduslov da propisana pravila konkurencije budu više od mrtvog slova na papiru. Evropska komisija je u godišnjem izveštaju takođe pozitivno ocenila rad Komisije.“
Detaljnije na: http://bif.rs/2015/12/borba-protiv-kartela-znacajna-za-clanstvo-u-eu/

Nebojša Lazarević za RTS

Oko ekonomije – Brisel otvara vrata
O izazovima u pregovorima u finansijskom poglavlju 32 sa Nebojšom Lazarevićem, direktorom Centra za evropske politike, razgovara novinarka RTS-a Dragana Ignjić.
Detaljnije na:
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/RTS+1/2122171/Oko+ekonomije:+Brisel+otvara+vrata.html

Nebojša Lazarević za Blic

BlicKontrola trošenja novca prva tačka pregovora sa EU
Međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije na kojoj će biti otvorena prva pregovaračka poglavlja trebalo bi da se održi sredinom decembra, ili najkasnije početkom januara. Bilo je više različitih nagoveštaja o tome kojim će se poglavljima otpočeti pregovori. Prvobitno je najavljivano da će to biti poglavlja 23 i 24 (pravosuđe, bezbednost, ljudska prava). Evropska komisija je ocenila da je postignut napredak u pripremi za otvaranje pregovaračkog poglavlja 32 – finansijska kontrola, a imajući u vidu njegov tehnički karakter, pregovori će najverovatnije biti otvoreni ovim poglavljem (uz poglavlje 35).
Detaljnije na: http://www.blic.rs/Vesti/Politika/609803/PRVA-TACKA-PREGOVORA-SA-EU-Kontrola-trosenja-novca

1 2 3 4 5
Nazad na vrh