• ENGENG
  • Uticaj pretpristupne pomoći EU (IPA) na osnaživanje administrativnih kapaciteta na Zapadnom Balkanu

    Evropski revizorski sud nedavno je objavio specijalni izveštaj o uticaju pretpristupne pomoći EU na jačanje administrativnih kapaciteta država Zapadnog Balkana.

    Autori: Miloš Đinđić | Sena Marić
    Nazad na vrh